Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "ZACISZE"

J. Cieszyńska, M. Koredo "Wczesna interwencja terapeutyczna"

Wczesna interwencja terapeutycznaWczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia.

Autor: Jagoda Cieszyńska, Marta Koredo

Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne

Ilość stron: 328

Okładka: miękka

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-89434-19-7

Książka jest skierowana do terapeutów wczesnej interwencji, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także do studentów: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, polonistyki z logopedią, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Autorki w przystępny sposób opisują wszystkie etapy rozwoju dzieci, począwszy od pierwszego miesiąca aż do końca szóstego roku: motorykę, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowę, zabawę oraz rozwój społeczny.

Publikacja ta stanowi kompedium wiedzy z psychologii rozwojowej.

Zawiera ona wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dostosowanych do każdego etapu rozwoju, a także rozdział poświęcony wczesnej nauce czytania.