Nowiny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W Dzienniku Ustaw Nr 228 pojawiło się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 lutego 2011 r. Pozycja, warta przestudiowania w kontekście jak publiczne przedszkola, szkoły i placówki udzielają i organizują uczniom uczęszczającym
do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu